Dit is de tijd om te delen!

Deelboekjes en dagtekeningen…

Mijn Deel is even een poosje ongebruikt. Waar ik in het begin van de week nog dacht dat ik de vrijdagmiddagen, het open atelier, wel door kon laten gaan, voelt dat toch niet goed. Ook al zou ik voldoende afstand kunnen houden. Zouden we volledig ons kunnen houden aan de voorschriften van hygiëne. En zouden we zelfs wel even buiten kunnen aarden. Het voelt niet goed.

Maar de gedachte achter de Deel, daar kan Corona niet aankomen. De Deel is bedoeld om te delen. Te delen in creativiteit. Te delen in verhalen. Te delen in samen zijn. De Deel is ook bedoeld voor Deelzaamheid, dit als tegenhanger van eenzaamheid.

Dit gezegd hebbende, ben ik eens nagegaan wat ik zou kunnen delen. En met wie ik dat dan zou willen doen.

Op dit moment heb ik het ‘t meest te doen met de mensen die verblijven in verzorgingshuizen, in ziekenhuizen, bejaardenhuizen. In één woord genoemd: de zorgcentra.
De mensen daar dreigen nog meer te vereenzamen, nu veel van deze plekken ‘op slot’ zijn voor bezoek van buitenaf en vaak kunnen ze ook niet naar buiten.

Ik ben daarom in de actie gegaan. En heb 20 boekjes laten maken van mijn dagtekeningen. Het duurt nog een paar dagen en dan zullen ze bij mij afgeleverd worden.

Mijn plan is, om deze Deelboekjes, bij de diverse zorgcentra, in de omgeving door de bus te gooien. Om de bewoners en misschien ook de verzorgenden een beetje afleiding te geven. Ik denk er nog over om er een vragenlijst, een praatpapier aan toe te voegen, zodat ze hierover (op gepaste afstand) met elkaar in gesprek kunnen gaan.

En zo blijft de gedachte van de Deel springlevend!

Hebben jullie ideeën waar ik deze boekjes naartoe zou kunnen brengen? Deel ze met me… Fijne dag!